Služby

  • Vyhotovování geometrických plánů
  • Vytyčování hranic pozemků
  • Tvorba účelových map (v digitální i analogové formě)
  • Zaměřování skutečných provedení staveb
  • Zajišťování funkce odpovědného geodeta (OG)
  • Aplikace inženýrské geodézie při řešení specifických úloh
  • Stavební zaměření objektů
  • Tvorba GIS pro obce a města
  • Zprostředkování prodeje parcel - poradenství a realitní činnost

 


© AGK 2004